BURUNTZALDEA IKT

... herria iturri, ehundaka igerilarik sortutako olatua...

2007-2018

ASTEBURUKO LEHIAKETAK | COMPETICIONES DEL FIN DE SEMANA

Estiloak | Estilos2018/2019 DENBORALDIA | TEMPORADA 2018/2019


Entrenamenduen hasiera 2018ko irailaren 11n
Inicio de los entrenamientos el 11 de septiembre de 2018

Astean behin edo bitan burutzen den jarduera honek igeriketa probatu nahi dutenei eta euren igeriketa ahalmenak hobetzea helburu duten haurrei aukera ematea du helburu.

Saioetan zehar haurrei igeriketako oinarrizko ahalmenak zein igeriketako estilo desberdinetan hastapena eta garapena eskaintzen zaie.


En esta actividad que se desarrolla una o dos veces por semana el objetivo principal es facilitar la posibilidad de nadar a quienes quieran iniciarse en la natación o a quienes quieran mejorar sus habilidades acuáticas.

Las sesiones se centran en la enseñanza y mejora de las habilidades acuáticas básicas y de la iniciación y desarrollo de los estilos de natación.ADIN TARTEAK | EDADES
  • 2007an eta lehenago jaiotako neska-mutilak
  • Chicas y chicos nacidos/as en el 2007 y anteriores.

ENTRENAMENDUEN HASERA | INICIO ENTRENAMIENTOS
  • 2018ko irailaren 11n
  • 11 de septiembre de 2018

ENTRENAMENDU EGUNAK | DIAS DE ENTRENAMIENTO 
  • Asteartea eta Osteguna: bata, bestea, edo bi egunak.
  • Martes y Jueves: uno, otro, o ambos días.

ORDUTEGIAK | HORARIOS:
  • 17:30etatik 18:30tara | De 17:30 a 18:30

KUOTAK | CUOTAS

Kuotak 6 plazotan helbideratzen dira: urriaren haseran, azaroaren hasieran, abenduaren hasieran, urtarrilaren hasieran, otsailaren hasieran eta martxoaren hasieran. Hortik denboraldi amaiera arte ez da kuota gehiago ordaintzen. 

Oinarrizko zenbatekoak hauek dira (hobariak aplikatu gabe):
Astean egun 1, ordu betez; 6x24,00€
Astean 2 egun, bakoitza ordu betez; 6x32,00€
Gure taldean, bi, hiru edo familiakide gehiago dituztenek hobariak dituzte. Laugarren familiakideak ez du ordaintzen.
DSBE laguntza jasotzen duten familiek dagokie kuotaren %75a bakarrik ordainduko dute. Egoera hau, dagokion ziurtagiria info@buruntzaldeaikt.eus helbidera bidaliz egiaztatuko da.
Kuotak modu progresiboan egokitzen dira entrenamenduetan hasten zareneko hilabetearen arabera. Igerketa eskolar eta federatuan, helbideratutako azken kuota martxoan pasatzen da. Martxoan eta beranduago hasten direnek ordainketa bakarra egiten dute transferetzia bidez. 

Hala ere, iraila baino beranduagoko hilabete batean hasteko aukera taldeak bideragarri ikusten dituen egokitzapen ahalmenen menpe dago.


Las cuotas se domicilian en 6 plazos: principios de octubre, de noviembre, de diciembre, de enero, de febrero y de marzo. De ahí hasta el final de temporada no se cobra ninguna cuota mas.

Estas son las cantidades de base (sin aplicar los descuentos):
1 día a la semana, durante una hora; 6x24,00€
2 días a la semana, durante una hora cada día; 6x32,00€
En nuestro club, quienes tienen dos, tres o mas familiares, tienen descuentos. El/la cuarto/a familiar no paga cuota.
Las familias que reciban la ayuda RGBI solo abonarán el 75% de la cuota que les correspondiese abonar. Esta situación se acreditará enviando el correspondiente justificante a info@buruntzaldeaikt.eus
Las cuotas se ajustan de modo progresivo en función del mes en el que se inician los entrenamientos. En la sección Natación Federada y Escolar, la ultima cuota domiciliada se pasa en marzo. Quienes empiezan en marzo o mes posterior tienen que hacer una transferencia de un solo pago. 

De todos modos, la posibilidad de empezar en esta sección en meses posteriores a septiembre esta sujeta a la valoración de las posibilidades por parte del club.


   


IZEN EMATEA | INSCRIPCIÓN

Izen ematea honako irudian sakatuz agertzen den inprimakiaren bidez egin behar da:
La inscripción se realiza a través del formulario que se obtiene pinchando la siguiente imagen:
BAJA EMATEA | DAR DE BAJA
Aldiz, baja eman behar baduzu, honako irudian sakatuz agertzen den inprimakiaren bidez egin behar duzu:
En cambio, si quieres darte de baja, lo puedes hacer a través del formulario que se obtiene pinchando la siguiente imagen:

ELKARBANATU | COMPARTELO

AZKEN HILABETEAN IKUSIENA | LO MAS VISTO DEL ULTIMO MES

IKUSIENAK | LOS MAS VISTOS