BURUNTZALDEA IKT

... herria iturri, ehundaka igerilarik sortutako olatua...

2007-2018

ASTEBURUKO LEHIAKETAK | COMPETICIONES DEL FIN DE SEMANA

Igeriketa Artistikoa | Natación Artística


2018/2019 DENBORALDIA | TEMPORADA 2018/2019

Entrenamenduen hasiera 2018ko irailaren 10ean
Inicio de los entrenamientos el 10 de septiembre de 2018

Igeriketa Artistikoa (sinkronizatua bezala ere ezaguna) igerilekuan burutzen den kirola da. Igeriketa oinarria izanik, igeri egiten jakitea ezinbestekoa da eta, horregatik, bere hastapena 10 urtetatik aurrera egiten da. Datorren denboraldian, 2018/2019an, igeriketa artistikoan hasi daitezkeen haurrik gazteenak 2008an jaiotakoak dira.

Igeriketa Artistikoak igeriketa, gimnastika eta dantza uztartzen ditu eta igerilariek banaka zein taldeka, errutina edo irudiak osatzean datza.

La Natación Artística (también conocida como sincronizada) es u deporte que se realiza en la piscina. Siendo la base la natación, es imprescindible saber nadar y, es por eso, que la edad de inicio se retrasa hasta los 10 años. La próxima temporada, en la 2018/2019, los/las niños/as mas jóvenes que pueden iniciarse son los/las nacidos/as en 2008.

La Natación Artística combina la natación, la gimnasia y la danza y consiste en que los/las nadadores/as consigan realizar rutinas y figuras.

HERRIA | LOCALIDAD
  • Lasarte-Oria

ENTRENAMENDU EGUNAK | DIAS DE ENTRENAMIENTO 
  • 2008-2007: Asteazkena | Miércoles
  • 2006 eta aurr. / y anter.: Asteartea eta Osteguna | Martes y Jueves

ORDUTEGIAK | HORARIOSKUOTAK | CUOTAS


Kuotak modu progresiboan egokitzen dira entrenamenduetan hasten zareneko hilabetearen arabera. Artistikoan, helbideratutako azken kuota martxoan pasatzen da. Martxoan eta beranduago hasten direnek ordainketa bakarra egiten dute transferentzia bidez. 

Hala ere, iraila baino beranduagoko hilabete batean hasteko aukera taldeak bideragarri ikusten dituen egokitzapen eta ahalmenen menpe dago.

Gure taldean, bi, hiru edo familiakide gehiago dituztenek hobariak dituzte.

DSBE laguntza jasotzen duten familiek dagokien kuotaren %75a bakarrik ordainduko dute. Egoera hau, dagokion ziurtagiria info@buruntzaldeaikt.eus helbidera bidaliz egiaztatuko da.

Las cuotas se ajustan de modo progresivo en función del mes en el que se inician los entrenamientos. En la sección Natación Artística, la ultima cuota domiciliada se pasa en marzo. Quienes empiezan en marzo o mes posterior tienen que hacer una transferencia de un solo pago. 

De todos modos, la posibilidad de empezar en esta sección en meses posteriores a septiembre esta sujeta a la valoración de las posibilidades por parte del club.

En nuestro club, quienes tienen dos, tres o mas familiares, tienen descuentos.

Las familias que reciban la ayuda RGBI solo abonarán el 75% de la cuota que les correspondiese abonar. Esta situación se acreditará enviando el correspondiente justificante a info@buruntzaldeaikt.eus
IZEN EMATEA | INSCRIPCIÓN

Izen ematea honako irudian sakatuz agertzen den inprimakiaren bidez egin behar da:
La inscripción se realiza a través del formulario que se obtiene pinchando la siguiente imagen:


BAJA EMATEA | DAR DE BAJA

Aldiz, baja eman behar baduzu, honako irudian sakatuz agertzen den inprimakiaren bidez egin behar duzu:

En cambio,  si quieres darte de baja, lo puedes hacer a través del formulario que se obtiene pinchando la siguiente imagen:


INFORMAZIO GEHIAGO | MÁS INFORMACIÓN

696 506 632

AZKEN HILABETEAN IKUSIENA | LO MAS VISTO DEL ULTIMO MES

IKUSIENAK | LOS MAS VISTOS