BURUNTZALDEA IKT

... herria iturri, ehundaka igerilarik sortutako olatua...

2007-2019

ASTEBURUKO LEHIAKETAK | COMPETICIONES DEL FIN DE SEMANA

Igeriketa Egokitua | Natación Adaptada2018/2019 DENBORALDIA | TEMPORADA 2018/2019

Entrenamenduen hasiera 2018ko irailaren 10ean
Inicio de los entrenamientos el 10 de septiembre de 2018

Igeriketa Egokituan, nolabaiteko muga funtzionala duten haur eta gazteei eskaintzen zaie igeriketa kirola. Muga hauek jatorri fisikoa zein intelektuala izan dezakete eta maila eta gradu desberdinetan eragin dezakete pertsona.

Igeriketa Egokituak, muga funtzionala duen haur edo gazteari kirolean parte hartzea baimentzen dio, gizarte eta kirol inklusioa helburu hartuz eta lehiaketako igeriketan kirol ibilbide oso bat eskainiz.

En la Natación Adaptada, se ofrece este deporte a personas que tienen alguna dificultad funcional, bien sea de origen físico o bien sea de origen intelectual. Estas dificultades funcionales pueden afectar en diferentes grados a la persona.

La Natación Adaptada permite a la persona afectada participar en el deporte, teniendo como objetivo la inclusión social y deportiva y ofreciendo toda una trayectoria dentro de la natación competitiva.


EGUTEGI ETA ORDUTEGIAK

HORARIOS Y DIAS DE ENTRENAMIENTO
Entrenamenduen egutegi eta ordutegia zehaztu aurretik, beharrezkoa da kirolariaren muga funtzionala zein den baloratzea eta, horren arabera, berarentzat egokiena izango den entrenamendu taldea aukeratzen da. 

Hau, batez ere, muga intelektuala denean da beharrezkoa, arazo fisikoa dutenak normalean euren adineko taldeekin aritzen dira zuzenean.

Antes de establecer los días y horarios de entrenamiento es necesario valorar el tipo de dificultad funcional de la persona. En función de esa valoración se establece el grupo mas adecuado para la persona.

Esto se hace mas necesario, especialmente, cuando el origen es intelectual. Quienes tienen un origen físico en la dificultad funcional, normalmente entrenan con los grupos convencionales correspondientes a su edad.


KUOTAK

CUOTAS
Kuotak 6 plazotan helbideratzen dira:

·         Urriaren hasieran
·         azaroaren hasieran,
·         abenduaren hasieran,
·         urtarrilaren hasieran,
·         otsailaren hasieran,
·         eta martxoaren hasieran

Hortik denboraldi amaiera arte ez da kuota gehiago ordaintzen. 

Oinarrizko zenbatekoak hauek dira (hobariak aplikatu gabe):

Astean 2 edo 3 egun; 6x57,00€
Astean 4 edo 5 egun, bakoitza ordu betez; 6x65,00€
Astean 5 edo 6 egun, bakoitza bi orduz; 6x74,00€

Kuotak modu progresiboan egokitzen dira entrenamenduetan hasten zareneko hilabetearen arabera. Igerketa eskolar eta federatuan, helbideratutako azken kuota martxoan pasatzen da. Martxoan eta beranduago hasten direnek ordainketa bakarra egiten dute transferetzia bidez. 

Hala ere, iraila baino beranduagoko hilabete batean hasteko aukera taldeak bideragarri ikusten dituen egokitzapen ahalmenen menpe dago.

Gure taldean, bi, hiru edo familiakide gehiago dituztenek hobariak dituzte.

DSBE laguntza jasotzen duten familiek dagokie kuotaren %75a bakarrik ordainduko dute. Egoera hau, dagokion ziurtagiria info@buruntzaldeaikt.eus helbidera bidaliz egiaztatuko da.


Las cuotas se domicilian en 6 plazos:

·         principios de octubre
·         de noviembre,
·         de diciembre,
·         de enero,
·         de febrero,
·         y de marzo  

De ahí hasta el final de temporada no se cobra ninguna cuota mas.

Estas son las cantidades de base (sin aplicar los descuentos):

2 o 3 días a la semana; 6x57,00€
4 o 5 días a la semana, durante una hora cada día; 6x65,00€
5 o 6 días a la semana, durante dos horas cada día; 6x74,00€

Las cuotas se ajustan de modo progresivo en función del mes en el que se inician los entrenamientos. En la sección Natación Federada y Escolar, la ultima cuota domiciliada se pasa en marzo. Quienes empiezan en marzo o mes posterior tienen que hacer una transferencia de un solo pago. 

De todos modos, la posibilidad de empezar en esta sección en meses posteriores a septiembre esta sujeta a la valoración de las posibilidades por parte del club.


En nuestro club, quienes tienen dos, tres o mas familiares, tienen descuentos.

Las familias que reciban la ayuda RGBI solo abonarán el 75% de la cuota que les correspondiese abonar. Esta situación se acreditará enviando el correspondiente justificante a info@buruntzaldeaikt.eus

 https://drive.google.com/file/d/0B4e_6sERmIzgWWE4V0x4a0dma2M/view      


IZEN EMATEA

INSCRIPCIÓN
Izen ematea honako irudietako batean sakatuz agertzen den inprimakiaren bidez egin behar da, herri bakoitzerako izen emate orri orokorra betez.

Inprimakia bete ondoren, klubarekin harremanetan jarri behar da, kirolariaren muga funtzionalaren nondik norakoak ezagutzera emateko.

La inscripción se realiza a través del formulario general del pueblo correspondiente que se obtiene pinchando en una de las siguientes imágenes.

Tras rellenar y enviar el formulario correspondiente, hay que ponerse en contacto con el club para comunicar el tipo y grado de la dificultad funcional que tiene el/la deportista.

      Andoainerako Izen Ematea | Inscripción para Andoain   Lasarte-Oriarako Izen Ematea | Inscripción para Lasarte-Oria

BAJA EMATEA

DAR DE BAJA
Aldiz, baja eman behar baduzu, honako irudian sakatuz agertzen den inprimakiaren bidez egin behar duzu:

En cambio,  si quieres darte de baja, lo puedes hacer a través del formulario que se obtiene pinchando la siguiente imagen:

   Baja Eman | Dar de BajaINFORMAZIO GEHIAGO | MÁS INFORMACIÓN

info@buruntzaldeaikt.eus
696 506 632

AZKEN HILABETEAN IKUSIENA | LO MAS VISTO DEL ULTIMO MES

IKUSIENAK | LOS MAS VISTOS