BURUNTZALDEA IKT

... herria iturri, ehundaka igerilarik sortutako olatua...

2007-2018

ASTEBURUKO LEHIAKETAK | COMPETICIONES DEL FIN DE SEMANA

Kirol Salbamendua eta Sorospena | Salvamiento y Socorrismo Deportivo


2018/2019 DENBORALDIA | TEMPORADA 2018/2019

ENTRENAMENDUEN HASIERA 2018ko URRIAREN 8an
INICIO DE ENTRENAMIENTOS EL 8 DE OCTUBRE de 2018


Kirol Salbamendu eta Sorospenean, sorosle profesioa igeriketa kirolarekin uztartzen da. Kirol honetan, sorosle profesioarekin lotuta dauden igeriketako kirol probak gauzatzen dira. Kirol proba hauek igerilekuan izaten dira negu-udaberri partean eta ur irekietan udara partean.

Kirol bezala igerietaren onurak jasotzen ditu disziplina honek, eta sorospen eta salbamenduak dituen balio eta balioak ere bereganatzen ditu, jardunaldi desberdinetan planteatzen diren probek, oinarrian, hirugarrenei eskeinitako laguntza duelako.

El Salvamento y Socorrismo Deportivo combina la profesión de socorrista con el deporte de la natación. En este deporte se realizan pruebas relacionadas con la profesión de socorrista. Estas pruebas deportivas suelen ser en piscina en el invierno-primavera y en aguas abiertas en verano.

Como deporte, esta disciplina reporta los beneficios de la natación y también aporta los valores del socorrismo, ya que, todas las pruebas que se realizan tienen como base el ofrecer ayuda a terceras personas.


ADIN TARTEAK | EDADES

  • 2005ean eta lehenago jaiotako neska-mutilak
  • Chicas y chicos nacidos/as en el 2005 y anteriores.


ENTRENAMENDUEN HASERA | INICIO ENTRENAMIENTOS

  • 2018ko urriaren 8an
  • 8 de octubre de 2018


ENTRENAMENDU EGUNAK | DIAS DE ENTRENAMIENTO 
  • Astelehena, Asteazkena eta Ostirala.
  • Lunes, Miércoles y Viernes

ORDUTEGIAK | HORARIOS:
  • 16:30etatik 17:30tara | De 16:30 a 17:30KUOTAK | CUOTAS

Kuotak 6 plazotan helbideratzen dira: azaroaren hasieran, abenduaren hasieran, urtarrilaren hasieran, otsailaren hasieran, martxoaren hasieran eta apirilaren hasieran. Hortik denboraldi amaiera arte ez da kuota gehiago ordaintzen. 

Oinarrizko zenbatekoak hauek dira (hobariak aplikatu gabe):
Astean 3 egun; 6x57,00€
Kuotak modu progresiboan egokitzen dira atalean hasten zareneko hilabetearen arabera. Kiorl Salbamendu eta Sorospena atalean, helbideratutako azken kuota apirilean pasatzen da. Apirilean eta beranduago hasten direnek ordainketa bakarra egiten dute transferentzia bidez.

Gure taldean, bi, hiru edo familiakide gehiago dituztenek hobariak dituzte.
DSBE laguntza jasotzen duten familiek dagokie kuotaren %75a bakarrik ordainduko dute. Egoera hau, dagokion ziurtagiria info@buruntzaldeaikt.eus helbidera bidaliz egiaztatuko da.

Las cuotas se domicilian en 6 plazos: principios de noviembre, de diciembre, de enero, de febrero de marzo y de abril. De ahí hasta el final de temporada no se cobra ninguna cuota mas.

Estas son las cantidades de base (sin aplicar los descuentos):

3 días a la semana; 6x57,00€
Las cuotas se ajustan de modo progresivo en función del mes en el que se inician los entrenamientos. En la sección Salvamento y Socorrismo Deportivo, la ultima cuota domiciliada se pasa en abril. Quienes empiezan en abril o mes posterior, tienen que hacer una transferencia de un solo pago.

En nuestro club, quienes tienen dos, tres o mas familiares, tienen descuentos.
Las familias que reciban la ayuda RGBI solo abonarán el 75% de la cuota que les correspondiese abonar. Esta situación se acreditará enviando el correspondiente justificante a info@buruntzaldeaikt.eus


IZEN EMATEA | INSCRIPCIÓN

Izen ematea honako irudian sakatuz agertzen den inprimakiaren bidez egin behar da:
La inscripción se realiza a través del formulario que se obtiene pinchando la siguiente imagen:BAJA EMATEA | DAR DE BAJA

Aldiz, baja eman behar baduzu, honako irudian sakatuz agertzen den inprimakiaren bidez egin behar duzu:
En cambio, si quieres darte de baja, lo puedes hacer a través del formulario que se obtiene pinchando la siguiente imagen:

AZKEN HILABETEAN IKUSIENA | LO MAS VISTO DEL ULTIMO MES

IKUSIENAK | LOS MAS VISTOS