IGERIKETA EGOKITUA

Igeriketa paralinpikoa: klaseak, sailkapenak eta profilak

Igeriketa paralinpikoan lau estilo praktikatzen dira: librea, bular estiloa, bizkarra eta tximeleta. Gainera, laurak estiloen proban konbinatzen dira, banaka edo txandaka. Lasterketa guztiak 50 metroko igerilekuan jokatzen dira eta kirolariak hiru postutatik irten daitezke: zutik poiete gainean, poietean eserita edo zuzenean ur barrutik.

Igeriketa, lehenengo Joko Paralinpiarretatik etengabe praktikatzen den kirol gutxienetako bat da, 1960ko Erromakoaetatik gaur egun arte izan du lekua.

Kirol-espezialitate bakoitzak sailkapen funtzionaleko sistema bat du, kirolariak beren eraginkortasun funtzionalagatik parekatzeko (artikulazioa, mugimendu-tartea, koordinazioa, indarra), ez beren desgaitasunarengatik, lehiaketa orekatuagoa eta bidezkoagoa izan dadin.

Sailkapena baimendutako profesionalek egiten dute, eta sailkapen-arduradun bat eta sailkapen-buru bat daude. Balorazio fisikoa egiten duten sailkatzaileak ("ohatila-testa") medikuak, fisioterapeutak eta abar izango dira; balorazio teknikoaren sailkatzaileak ("ur-testa"), berriz, igeriketako teknikari eta entrenatzaile aitortuak izango dira, sistema honetan trebatuak eta dagozkien Federazioetako Igeriketa Batzordeak baimendutakoak, ekitaldi nazionaletan sailkatzeko.

Ekitaldia nazioartekoa bada, Nazioarteko Igeriketa Batzordeak baimendutako talde bat sailkatu beharko du. Sailkapen-sistema hau 1992an hasi zen erabiltzen Bartzelonako Paralimpiadetan.

2018ko urtarriletik aurrera, sailkapen sistemak aldaketa batzuk izan ditu, baina Nazioarteko Sailkapena pasatzea derrigorrezkoa da lehiaketa mota hauetan lehiatu ahal izateko.

Klaseak

Klase guztiak "S" (swim) bidez hasten dira:
 • S aurrizkiak (swim) estilo libreko, bizkarreko eta tximeletako klasea adierazten du.
 • Sb (swim breastroke) aurrizkiak bular estilorako klasea adierazten du.
 • SM (swim medley) aurrizkiak lau estiloetarako klasea adierazten du.

Hiru desberdintasun horiek daude, estilo libreak, bizkarrak eta tximeletak garrantzi handiagoa dutelako goiko atalean; bular estiloan, berriz, beheko atalak garrantzia handiagoa hartzen du.
Lau estiloetako probetan, estilo guztiak bertan daudenez (baita bular ere), SM sailkapena ere badago.

Profilak

Beraz, igerilari bakoitzak 3 motako profila du, eta aurrizki bat edo beste aplikatuko zaio, lehiatuko duen probaren arabera. Igerilari batek klase bera izan dezake edo ez, balorazio bakoitzaren arabera.

Multzokatzea

 • S1-S10 motakoak urritasun fisikoa edo garun-paralisia duten igerilarientzat dira. (FEDDF/FEDPC/KPI).
 • S11-S13 klaseak ikusmen-urritasuna duten igerilarientzat dira. (FEDC/KPI)
 • S14 motak adimen-urritasuna duten igerilari guztiak biltzen ditu (FEDDI INAS/KPI).

S1-S10 sailkapena: urritasuna fisikoa edo garuneko paralisia duten igerilariak

S1- S10 motetan sartzen dira desgaitasun larria duten igerilariak (S1, SB1, SM1) eta gutxieneko desgaitasuna dutenak (S10, SM9, SM10).

World Para Swimming arauaren arabera, sailkapen funtzional batean hautagai izateko, kirolariak desgaitasun hautagarri, iraunkor eta osasun-egoera baten emaitza zuzena izan behar du.

Urritasun mota hautagarriak:

Klase bakoitzean desgaitasunak konbina daitezke. Sailkapena trebetasunetan oinarritzen da, eta ez desgaitasunetan. Lokomotrizitate-trebetasunak ohatila-test batean ebaluatzen dira, eta, ondoren, uretan. Trebetasunak neurtzeko, zenbakizko kalkuluen sistema bat erabiltzen da, igerilarien propultsio efektiboaren aldaketak erakusten dituzten profiletan (motak) adierazita.

Iturria: FEDDF

Balorazioa

Kirolari batek gutxienez 15 puntu galdu beharko ditu balorazio fisikoan, balorazio teknikora igaro ahal izateko. Balorazio fisikoan 15 puntu horiek galtzen ez baditu, Kirolari "Ez Hautagarria (IE)" bezala hartuko da eta Balorazio Teknikoa ez da gauzatuko.

Klase esleipena lau estiloetako probatan

Banakako lau estiloen proban, kirol-klasearen esleipena kirolariaren s eta sb estiloetarako kirol-klasearen arabera kalkulatuko da. Kalkulua zenbaki oso batera borobiltzen da. Adibidez, 6.5ean ateratzen den kalkulu bat SM7 kirol-klase batera biribilduko da.
 • Kirolariari S5 edo goragoko mailako kirol-klase bat esleitzen bazaio (adibidez, S6), estilo-probarako (SM) kirol-klasearen esleipena honela kalkulatuko da: 
{(3 x S klasea) + (1 x SB klasea)}/4 = SM kirol-klasea 
 • Kirolariari S4 kirol-klasea edo txikiagoa esleitzen bazaio, estilo-probarako (SM) kirol-klasea honela kalkulatuko da:
{(2 x S klasea) + (1 x SB klasea)}/3 = SM kirol-klasea

Salbuespen-kodeak

Bere urritasun(en) izaera dela eta, kirolari batzuei zenbait salbuespen (Salbuespen Kodeak) esleitu ahal izango zaizkie World Para Swimming Kirol Araudiaren arabera. Sailkapen Mahaiak edozein salbuespen esleitu beharko du balorazio teknikoan. Taula honetan, urritasun fisikoak dituzten kirolariei esleitu ahal izango zaizkien salbuespen-kode motak deskribatzen dira.
Salbuespen-kodeak honela bakarrik esleitu ahal izango dira:
 • Estilo librea: ez da salbuespenik onartzen.
 • Bizkar estiloa: '1' salbuespena bakarrik onartzen da.
 • Tximeleta estiloa: '4', '5', '7' salbuespenak bakarrik onartzen dira.
 • Bular estiloa: '2', '3', '7', '8', '9', '12 ',' + 'salbuespenak bakarrik onartzen dira .

Klasearen estatusa

 • C: baieztatua
 • R: berrikusteko modukoa
 • RFD: berrikuspen-data finkoarekin berrikus daiteke
 • IE: hautaezina